Missie & Visie

Waarom

Minyor richt zich op structurele en kleine verbeteringen in het onderwijs, de gezondheidszorg en landbouw op korte, middellange en lange termijn. We willen door middel van goede basisgezondheidszorg de baby’s en kinderen met gezondheidsproblemen en lijden aan ondervoeding preventief te beschermen. Wij willen toegankelijkheid tot school en creatieve centra stimuleren. Door het aanbieden van kwalitatief onderwijs en schoolmaaltijden zorgen we dat kinderen een goede basisopleiding krijgen. Door het stimuleren van de landbouw in deze gebieden kunnen we er ons van verzekeren er naast school, ook in huis eten is.

Kinderen waarvan de ouders zijn overleden, uitgestotenen, vroegtijdig schoolverlatende tieners en intelligente maar arme kinderen krijgen de mogelijkheid op onderwijs en opvoeding binnen het gezin/familie in samenwerking met ons project. We willen dat alle kinderen naar school gaan en de kans krijgen hun talenten en vaardigheden volop te ontwikkelen.

Hoe

We werken samen met de lokale overheid en bestaande niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). De lokale gemeenschap wordt hierdoor versterkt. Kennisopbouw, netwerken en transfers met bedrijven en lokale organisaties zijn van cruciaal belang voor het resultaat. Wij zijn van mening dat de oplossingen op lange termijn liggen in het onderwijs, creativiteit en werkgelegenheid. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken, kunnen we creeeren door middel van formele en informele opleiding en stage.

  • We werken met kinderen , hun families en de gemeenschap om de oorzaken van armoede en ongelijkheid te bestrijden om zo een goede toekomst te creëren.