Ons doel is om de vrouwen en kinderen, op het platteland, in staat te stellen om zich te ontwikkelen.

Wij sluiten aan bij de behoefte, ondersteunen , motiveren en bieden educatie

Onze uitgangspunten op een rijtje

ruggengraat

De vrouwen vormen de ruggengraat van hun gezinnen en de jeugd heeft de toekomst, met name in de derde wereld.

landbouw

Wij zullen de bestaande landelijke boeren trainen, vooral vrouwen en jongeren die kleinschalige landbouw beoefenen, ter verbetering van de gezondheid, productiviteit en winstgevendheid van hun land.

productiviteit

Door het stimuleren en te investeren in de plattelandsvrouw en jeugd zal de productiviteit aanzienlijk toenemen en hierdoor ook de voedselzekerheid, werkgelegenheid en, het belangrijkste, de financiële onafhankelijkheid.

uitbuiting

Onder de jeugd en bij vrouwen is de toename van werkloosheid en seksuele uitbuiting het grootst, om de zelfredzaamheid te vergroten, is de dit de beste lange termijnoplossing voor dit probleem.

werkgelegenheid

Werkgelegenheid is sleutel om de vrouwen en jongeren weer op de been te brengen, om hun te integreren in het arbeidsproces.

stabiliteit

Een baan hebben verdiend zichzelf terug door stabiliteit, veiligheid en gezondheid voor de vrouwen en hun kinderen.

slachtoffer

Vrouwen zijn vaak slachtoffer in de plattelandsgemeenschappen, ze worden regelmatig in de steek gelaten door hun man, na de zwangerschap, in sommige gevallen komen de mannen nooit terug. Deze vrouwen leven de rest van hun leven zonder enige financiele hulp van de man of familie (deze leven ook doorgaans in grote armoede).

moeder

Een wijs gezegde is: als je een man traint, train je individueel, maar in tegenstelling tot de vrouw, als je haar traint, train je een natie. Als de moeder leert vissen, zal haar familie eten, generaties lang.

Wij richten ons op de onderstaande projecten

Educatie

Onderwijs is een recht voor iedereen.

Gezondheid

Bij ziekte ervaren we de waarde van gezondheid.

Landbouw

Om te kunnen leven zijn wij als mensen afhankelijk van landbouw.