Landbouw

Landbouw
27 december 2015 Anni Bos

Landbouw is een doelbewuste poging om gewassen te telen en het bijeenbrengen van dieren voor levensonderhoud en of economisch gewin voor menselijke behoeften.

Landbouw01

Landbouw02

Om te kunnen leven zijn wij als mensen afhankelijk van landbouw.

Er zijn gemeenschappen en groepen die niet over de middelen, kennis, methode of de moderne technologie beschikken. De emancipatie van vrouwen en meisjes in de landbouw is niet alleen belangrijk voor een rechtvaardige en evenwichtige samenleving, maar ook van essentieel belang voor een sterkere economie en om doelen als, verbetering van de kwaliteit van leven van vrouwen, meisjes, gezinnen en gemeenschappen in de plattelandsgebieden van Volta regio in Ghana te behalen. Wij willen de emancipatie van vrouwen bevorderen, door hun kansen voor leiderschap en volledige participatie te vergroten. Onze programma’s zullen dan ook gericht zijn op aanbieden van elementaire geletterdheid en een beroepsopleiding voor vrouwen op het platteland van de Volta regio in Ghana. Hierdoor zal hun zakelijke vaardigheden en inzetbaarheid worden vergroot.

Het delen van de kennis aan de vrouwen, families en gemeenschapsgroepen staan dan ook voorop in onze trainingsprogramma’s.