Gezondheid

Gezondheid
27 januari 2016 Anni Bos

Gezondheid is een voorwaarde voor een plezierig leven, we zijn geneigd om dit als vanzelfsprekend te ervaren. Pas bij ziekte ervaren we de waarde van gezondheid.

Kortom, we willen allemaal gezond zijn en gezond blijven. Maar wat houdt het begrip ‘gezond zijn’ nu precies in?

Wanneer men het heeft over ‘gezond zijn’, doelt men vaak op een vitaal lichaam en dito geest. Het gevoel dat lichaam en geest ‘in orde’ zijn en voldoende weerstand kunnen bieden tegen ziektes. ‘Gezond zijn’ wordt ook wel omschreven als ‘een situatie van afwezigheid van ziekte’. In feite is dat een omgekeerde redenering: wie niet ziek is, is dus gezond. Een redelijk doeltreffende en allesomvattende omschrijving van het begrip gezondheid komt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

Waarom zijn we met gezondheid bezig?

We hechten waarde aan de kwaliteit van ons leven en de meeste mensen wensen ook zo lang als mogelijk te leven. Naast een goede staat van lichaam en geest, wordt ook ons sociaal welbevinden bepaald door onze gezondheid. Wie gezond is, is in staat om maatschappelijk te participeren. Om een goede gezondheid te behouden of te bereiken, is het daarom van belang een gezond levenspatroon aan te nemen. Het besef dat een goede gezondheid geen gegeven is maar ook dient te worden onderhouden, is dan ook toegenomen.

Gezondheid in Ghana?

Zoals in veel Afrikaanse landen vormt door een gebrek aan middelen ook in Ghana de gezondheidszorg een probleem. Mannen worden gemiddeld 54 jaar en vrouwen 58. Ongeveer de helft van de kinderen heeft als gevolg van ondervoeding groeistoornissen.

In Ghana kampen ze met ernstig geld tekort voor de gezondheidszorg. De toegankelijkheid tot gezondheidszorg over het algemeen is slechts 25 procent. De kindersterfte zit op 55 per 1000. De bevolking heeft niet de financiële middelen om een arts te bezoeken Op dit moment is er onder Ghanezen weinig vertrouwen in de gezondheidszorg, vooral buiten de steden. De Ghanese overheid is niet in staat om de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor rijk en arm. Het ontbreekt bij de lokale bevolking aan kennis om de gezondheid te verhogen en ziekten te voorkomen of te genezen om zo gezond te blijven om in de samenleving te kunnen blijven functioneren. Er zijn veel leefstijlziektes zoals hoge bloeddruk en diabetes die veroorzaakt worden door armoede (eenzijdige voeding die snel de maag vullen), gebrek aan gevarieerd voedingsaanbod en onwetendheid. Tevens kampt men regelmatig met de tropische ziektes zoals malaria en gevoeligheid voor wonden aan de huid Het gebrek aan goede hygiënische voorzieningen zoals schoon water en sanitaire voorzieningen, maar ook de polygamie en vroegtijdige tienerzwangerschappen verergeren de situatie.

Wat doen wij?

We realiseren ons dat de oorzaken van de problemen enorm zijn en dat deze niet zomaar op te lossen zijn. Onze visie is dan ook dat de oplossing ligt binnen het aanbieden van kennis om ziektes en ongewenste zwangerschappen te voorkomen, binnen de normen en waarden binnen de cultuur. Door middel van work-shops, lessen, bijeenkomsten organiseren voor de doelgroepen, themabesprekingen, gericht op preventie en verrijken van kennis. Dit kan alleen als we ook samenwerken met de reeds aanwezige gezondheidszorg en lokale overheden om onze handen ineen te slaan. Verder bieden we ondersteuning door de zorg en materialen gratis te verstrekken aan de armen en een netwerk te organiseren rondom de zieke.